Autor artykułu

Ekshumacja zwłok i szczątek ludzkich

Podsumowanie

Wyciągnięcie i przeniesienie ciała z grobu jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Państwowego Inspektoratu Sanitarnego. W przeciwnym razie nie ma możliwości legalnego zrealizowania ekshumacji zwłok. Procedury związane z ekshumacją zwłok i szczątek ciał można realizować wyłącznie w określonym czasie oraz po dopełnieniu niezbędnych formalności urzędowych. Warto też dodać, że koszt przeprowadzenia wydobycia zwłok jest uzależniony od lokalizacji oraz czasu, w którym ciało było przechowywane na miejscu pochówku.

Przeniesienie ciała zmarłej osoby z pierwotnego miejsca pochówku jest możliwe, ale tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Instytucje państwowe pełniące nadzór nad cmentarzami mogą wydawać pozwolenia lub kategorycznie zabraniać ekshumacji osoby zmarłej. Na czym polegają procedury związane z ekshumacją zwłok? To usługi związane z wydobyciem szczątków ludzkich lub ciała zmarłego z grobu, np. w celu jego przeniesienia do nowego miejsca spoczynku.

Pomoc w ramach przeniesienia zwłok z jednego grobowca do drugiego jest dostępna w ramach usług pogrzebowych dostępnych w zakładzie funeralnym. Po uzyskaniu stosownej zgody warto skontaktować się z doświadczonym zakładem pogrzebowym. Dlaczego? Otóż tylko profesjonaliści są w stanie dokonać ekshumacji zwłok lub szczątków z zachowaniem rygorystycznych wymogów sanitarnych.

Co jest podstawą do ekshumacji zwłok?

W Polsce ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich jest możliwa tylko po złożeniu dobrze umotywowanego wniosku do stosownego urzędu. Kilka sytuacji, w których można uzyskać zgodę na wyciągnięcie i przeniesienie zwłok to:

 • umotywowana prośba osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,
 • zarządzenie prokuratury lub sądu,
 • decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w przypadku zajęcia cmentarza na inny cel,
 • decyzja wojewody właściwego urzędu, wskazująca na zmianę miejsca położenia grobu w związku z wnioskiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Warto dodać, że zwłoki, które zostały pochowane po zakażeniu chorobami zakaźnymi, można ekshumować dopiero po upływie 2 lat od dnia pochówku. Wynika to z przepisów bezpieczeństwa wprowadzonych w celu uniknięcia epidemii i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Kto może złożyć wniosek o ekshumację zwłok w Polsce?

Wniosek do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego może złożyć przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego. Do osób, które mają szanse na pozyskanie zezwolenia na ekshumację, zaliczamy:

 • żonę lub męża zmarłej osoby,
 • krewnych zstępnych, czyli dzieci, wnuki i prawnuki,
 • krewni wstępni, czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie,
 • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • osoby powinowate w linii prostej.

Aby legalnie przeprowadzić ekshumację na podstawie decyzji Inspektoratu Sanitarnego, konieczne jest powiadomienie zarządcy cmentarza o planowanych działaniach. Trzeba to zrobić na piśmie wraz ze wskazaniem numeru wniosku wydanego w sprawie związanej z wyciągnięciem zwłok z grobowca.

W jaki sposób złożyć wniosek o ekshumację zwłok? Krok po kroku

Procedury związane z ubieganiem się o zezwolenie na ekshumację zwłok, nie są skomplikowane. W Polsce, aby otrzymać pozwolenie, wystarczy złożyć stosowny wniosek do urzędu. Można to zrobić na trzy sposoby.

 1. Osobiście w urzędzie.
 2. Korespondencją tradycyjną - listownie.
 3. Elektronicznie przez rządowy portal z użyciem Profilu zaufanego.

Aby załatwić sprawy związane z zezwoleniem od Państwowego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego potrzebujesz złożyć poprawnie uzupełniony wniosek o ekshumację zwłok lub szczątek ludzkich. Wymagane formalności krok po kroku opisaliśmy w poradniku poniżej.

Wniosek o zezwolenie na ekshumację zwłok

Przygotuj wniosek o udzielenie zezwolenia na ekshumację zwłok i szczątków. Możesz go pobrać ze strony: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/192. Do tego potrzebujesz też kilku innych dokumentów:

 • akt zgonu - oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu,
 • informacje na piśmie ze stwierdzeniem, że zgon nie nastąpił wskutek choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia ekshumacji,
 • zaświadczenie o posiadaniu wolnego miejsca w grobie po wyciągnięciu zwłok z dotychczasowego miejsca pochówku,
 • pełnomocnictwo do spraw administracyjnych.

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji i uzupełnieniu wniosku o ekshumację do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wystarczy złożyć komplet do urzędu.

Weryfikacja wniosku i dokumentacji

Kolejny etap ubiegania się o zezwolenie na ekshumację zwłok lub szczątków z grobu to oczekiwanie na weryfikację dokumentów przez urząd. Jeśli wniosek i dokumentacja jest poprawna formalnie i merytorycznie, prawdopodobnie decyzja zostanie wydana dość szybko.

Wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok przez urząd

Ostatni krok to przyznanie zezwolenia na wyciągnięcie ciała zmarłego z grobu. Warunkiem udzielenia pozwolenia jest spełnienie wymogów bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego. 

Ekshumacja zwłok w Polsce a przepisy

Dokładne przepisy prawne dotyczące procesu ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich można znaleźć w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także w Ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To najważniejsze dokumenty wskazujące na sposoby postępowania ze zmarłymi w przypadku chęci ich ekshumacji.

Przewóz zwłok na inny cmentarz a ekshumacja

Uzyskanie zezwolenia na ekshumację zwłok to nie wszystko, co trzeba załatwić w celu przeniesienia zwłok do innego miejsca. Jeśli chcesz przenieść ciało zmarłego na inny cmentarz i konieczne jest jego przewiezienie, musisz uzyskać pozwolenie na przewóz specjalistyczny. W tym przypadku procedury da się załatwić nieco szybciej, gdyż zezwolenie jest wydawane do 3 dni od daty złożenia wniosku do urzędu.

Kiedy można przeprowadzić ekshumację zwłok?

W Polsce legalne przeprowadzenie ekshumacji jest możliwe w terminie od 16 października do 15 kwietnia i tylko we wczesnych godzinach porannych. Państwowy Inspektorat Sanitarny może w wyjątkowych przypadkach zgodzić się na inny termin, ale z zachowaniem jasno ustalonych środków ostrożności.

Co grozi za nielegalną ekshumację zwłok?

Za przeprowadzenie nielegalnej ekshumacji zwłok bez zezwolenia Państwowego Inspektora Sanitarnego grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zezwolenie na ekshumację?

W Polsce ubieganie się o zezwolenie na ekshumację zwłok jest bezpłatne. Dodatkowe opłaty dotyczą tylko sytuacji, w których sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika.

Ile trwa wydawanie zezwolenia na ekshumację?

Po złożeniu wniosku do stosownego urzędu trzeba poczekać maksymalnie miesiąc od dnia przyjęcia dokumentów. Termin może wydłużyć się do 2 miesięcy w nagłych wypadkach.

Czy można odwołać się od decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego?

Jeśli urząd nie przyznał zezwolenia na ekshumację, każdy może napisać odwołanie od decyzji. Warto jednak wiedzieć, że decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czy inspektor sanitarny może uczestniczyć w ekshumacji?

Inspektor sanitarny jak najbardziej może uczestniczyć w ekshumacji zwłok lub szczątek ludzkich. Jego obowiązkiem jest nadzorowanie tego procesu tak, aby został przeprowadzony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.

Popularne artykuły

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Zakład pogrzebowy Warszawa - cennik

Usługi pogrzebowe Kalla na terenie Warszawy to przede wszystkim pomoc w rzetelnym zorganizowaniu pochówku, niezależnie od sytuacji. Oprawa muzyczna, kwiaty, a nawet transport zwłok to tylko niektóre z usług, jakie proponuje nasz zakład pogrzebowy Warszawa. Cennik usług funeralnych przedstawiamy w poniższej tabeli. Usługa Cena transport zwłok do chłodni 500 złotych przygotowanie ciała do pogrzebu: ubieranie, […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania

+48 22 880 06 41

Najnowsze artykuły

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Po śmierci bliskich osób rodzina zmarłego jest zobowiązana do przygotowania ceremonii pogrzebowej oraz przygotowania miejsca złożenia ciała lub prochów do grobu. Choć organizacją pogrzebu może zająć się profesjonalna firma funeralna, to jednak jakość świadczonych usług nie zawsze jest zadowalająca. Chcesz dowiedzieć się, jak wybrać zakład pogrzebowy, który w 100% spełni Twoje oczekiwania? W tym artykule […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transport zwłok z zagranicy

W dzisiejszych czasach transport zmarłych realizowany przez zakłady funeralne odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale także na arenie międzynarodowej. To popularny rodzaj usługi, z której można skorzystać w przypadku chęci sprowadzenia zwłok z innego kraju do Polski. Obecnie nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi sprawują konkretne podmioty, a w szczególności Państwowy Powiatowy lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Rocznica śmierci bliskiej osoby

Obchodzenie rocznicy śmierci bliskich osób w Polsce obchodzi się najczęściej rok do roku. Osoby, które są jeszcze pogrążone w żałobie, przeżywają ten dzień w szczególny sposób. To dość emocjonalne wydarzenie, gdyż niektóre wspomnienia związane z pochówkiem towarzyszą nam nawet przez kilka lat. Bardzo ważne jest to, aby wypełnić pustkę po zmarłej osobie, rozmawiać z bliskimi […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Akt zgonu - co to takiego?

To dokument urzędowy, który jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Jego sporządzenie jest niezbędne do tego, aby rozpocząć procedury związane z organizacją pochówku przez zakład pogrzebowy w Warszawie lub innych miejscowościach w Polsce. Oficjalna dokumentacja dotycząca zgonu wybranej osoby potwierdza jej śmierć i stanowi część ksiąg stanu cywilnego. Warto dodać, że rodzina zmarłej osoby lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU
Przejdź do bloga
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA. Jesteśmy małą, rodzinna firmą która od 1990 roku świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe w atrakcyjnej cenie.

Organizujemy pogrzeby, które mogą być w całości pokryte zasiłkiem pogrzebowym ZUS.
Polityka prywatności
KONTAKT Z NAMI
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA
Mokotów ul. Domaniewska 17/19A
02-672 Warszawa
TEL 24H: +48 22 880 06 41
2023 Rikona sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone
PROJEKT I MARKETING: