Autor artykułu

Transport zwłok z zagranicy

Podsumowanie

W Polsce obowiązują jasno określone przepisy, które wskazują na możliwości i przeciwwskazania do transportu zwłok - także z zagranicy. Najważniejszy dokument to Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w którym można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat takich działań. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z innego kraju do Polski jest wydawane po uzyskaniu porozumienia z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym.

W dzisiejszych czasach transport zmarłych realizowany przez zakłady funeralne odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale także na arenie międzynarodowej. To popularny rodzaj usługi, z której można skorzystać w przypadku chęci sprowadzenia zwłok z innego kraju do Polski. Obecnie nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi sprawują konkretne podmioty, a w szczególności Państwowy Powiatowy lub Graniczny Inspektor Sanitarny. To do tej instytucji należy zgłaszać się w przypadku chęci uzyskania pozwolenia na transport zwłok i sprowadzenie szczątków z zagranicy w celu ich pochowania.

Organizacja transportu zwłok z zagranicy to spore wyzwanie, chociażby ze względu na konieczność opracowania dobrego planu logistycznego. Sprawne sprowadzenie zwłok i szczątków z innego kraju wymaga także uzyskania stosownego pozwolenia - w przeciwnym razie nie będzie możliwości legalnego przewiezienia ciała przez granicę. 

Śmierć obywatela RP poza granicami kraju - co w takiej sytuacji?

Jeśli dojdzie do śmierci obywatela polski przebywającego w innym kraju, konieczne jest dopełnienie szeregu formalności, które będą skutkować wydaniem pozwolenia na transport zmarłego do Polski. Aby zorganizować takie przedsięwzięcie, niezbędne mogą być usługi pogrzebowe. Doświadczony zakład funeralny pomoże Ci zorganizować wszystko tak, aby bezpiecznie i szybko przewieźć zwłoki na miejsce pochówku. Obowiązek przygotowania transportu zwłok i dopełnienia formalności urzędowych spoczywa na:

 • małżonkach,
 • krewnych zstępnych i wstępnych,
 • krewnych bocznych,
 • powinowatych,
 • osobach dobrowolnie zobowiązujących się do organizacji pogrzebu i transportu zwłok z zagranicy.

Aktualne przepisy dotyczące transportu zwłok z zagranicy zgodne z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówią wprost, że konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, które umożliwia legalny przewóz zwłok lub szczątków do ojczystego kraju zmarłej osoby.

Transport zwłok lub szczątków z zagranicy - co z pozwoleniem?

W celu sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy, aby zorganizować pogrzeb trzeba zdobyć dwa podstawowe dokumenty:

 • pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki mają zostać pochowane,
 • zaświadczenie polskiego konsula, które zostanie wydane po przedłożeniu pozwolenia, które poświadcza, że zwłoki oraz szczątki mogą zostać legalnie sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszy dokument umożliwiający przewóz zwłok i szczątków ludzkich przez różne kraje europejskie to zezwolenie wydawane przez Państwowy Powiatowy lub Graniczny Inspektorat Sanitarny. Opłata skarbowa za wydanie takiego pozwolenia to tylko 17 złotych za ewentualne pełnomocnictwo, o ile jest konieczne. Warto też dodać, że z opłat za pełnomocnictwa zwolnione są osoby takie, jak: małżonek, wstępni i zstępni krewni oraz rodzeństwo zmarłego.

Wszelkiego rodzaju pozwolenia wydawane na specjalny wniosek osób uprawnionych są wydawane w terminie nie dłuższym niż 3 dni od czasu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok z zagranicy do Polski.

Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z innego kraju - jakie dokumenty są potrzebne?

W trakcie składania wniosku o wydanie zezwolenia na transport zwłok z zagranicy potrzeby jest szereg innych dokumentów. Brak któregokolwiek z wymaganych może skutkować tym, że pozwolenie nie zostanie wydane. Wykaz potrzebnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich przedstawiamy poniżej:

 • wniosek podmiotu, który jest uprawniony do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich,
 • akt zgonu lub inny dokument, który stwierdza zgon i jest poświadczony urzędowo,
 • dokument, który stwierdza wykluczenie wystąpienia przyczyny zgonu jako choroby zakaźnej,
 • pełnomocnictwa - tylko wtedy, kiedy formalności dopełnia osoba trzecia.

Warto też dodać, że wniosek o wydanie pozwolenia to dokument, który powinien zawierać szereg innych informacji, jak np. imię i nazwisko zmarłego, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia oraz ostatnie miejsce zamieszkania. Dodatkowo potrzebne jest wskazanie daty i miejsca zgonu, miejsca docelowego pochówku oraz miejsca, z którego zwłoki zostaną przewiezione. 

Osoba ubiegająca się o pozwolenie musi też przedstawić swoje dane osobowe, numer i serię dowodu tożsamości oraz wskazać na środek transportu, którym będzie realizowany przewóz zwłok lub szczątków.

Wymogi techniczne odnośnie do pojazdu do transportu zwłok z zagranicy

Otrzymanie zezwolenia to pierwszy krok, który umożliwia rozpoczęcie procedury związanej z transportem zwłok i szczątków ludzkich do kraju. Kluczowe jest to, aby pojazd był przystosowany do przewozu zmarłych oraz spełniał pewne warunki techniczne. Oto wymogi, które trzeba spełnić, aby pojazd mógł legalnie przewozić ciała zmarłych z zagranicy:

 • trwałe oznakowanie auta w sposób, który wskazuje bezpośrednio na jego przeznaczenie,
 • kabina kierowcy ma być odizolowana od chłodni, w której znajdują się zwłoki lub szczątki,
 • trumna i pojemniki na spopielone zwłoki musi być wykonana z materiałów, które są odporne na środki dezynfekujące,
 • w pojeździe musi znajdować się w wolna przestrzeń do przechowywania preparatów do dezynfekcji i rękawic ochronnych.

Warto też dodać, że transport drogowy ciała z zagranicy nie pozwala na montaż miejsc siedzących w części pojazdu, gdzie znajdują się szczątku lub ciało. Dodatkowo samochód musi być zarejestrowany jako auto specjalne.

Transport zwłok z zagranicy a choroby zakaźne

W przypadku śmierci bliskiej osoby wskutek wystąpienia choroby zakaźnej urząd nie może wydać pozwolenia na przewóz zwłok wcześniej niż 2 lata po śmierci. Schorzenia, które powodują, że uzyskanie zezwolenia przed tym terminem jest praktycznie niemożliwe to:

 • trąd,
 • cholera,
 • dur wysypkowy,
 • dżuma,
 • gorączka powrotna,
 • wścieklizna,
 • żółta gorączka,
 • wąglik,
 • i kilka innych...

Osoby zmarłej wskutek oddziaływania choroby nie można legalne transportować pomiędzy krajami. To generowałoby zbyt duże ryzyko rozprzestrzenienia się groźnej choroby. Do aktu zgonu takiej osoby zawsze dołącza się urzędowe pismo, które stwierdza przyczynę śmierci.

Przewóz zwłok - w jaki sposób można transportować ciała zmarłych?

Obecnie transport szczątków ludzkich i zwłok z zagranicy jest możliwy różnymi środkami transportu. Najpopularniejsze wykorzystywane w trakcie przewozu ciał zmarłych to:

 • karawany, czyli specjalnie przystosowane samochody przerobione na chłodnie,
 • pociągi,
 • statki,
 • samoloty.

Najważniejsze jest to, aby transport zwłok odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz technicznymi, które dotyczą bezpieczeństwa przewozu. W dzisiejszych czasach na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu pochowania trzeba uzyskać szereg dokumentów, pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok. W przeciwnym razie nie ma możliwości legalnego przetransportowania ciała zmarłego na miejsce pochówku.

Ile kosztuje transport zwłok z zagranicy? Najważniejsze informacje w pigułce

Kompleksowym transportem zwłok z zagranicy oraz pomocą w dopełnieniu formalności urzędowych i uzyskaniu pozwolenia na przewóz może zająć się doświadczony zakład pogrzebowy w Warszawie. Dzięki temu osoby, które chcą sprowadzić ciała lub szczątki bliskich zmarłych z zagranicy mogą to zrobić możliwie jak najszybciej i zgodnie z aktualnymi przepisami.

Koszty transportu zmarłych z zagranicy są uzależnione od kilku czynników: cena trumny, koszt zabezpieczenia, przygotowania i przewozu zwłok, odległość ciała zmarłego od miejsca pochówku, poziom skomplikowania formalności urzędowych. Dla przykładu: całkowite koszty przewozu zwłok na arenie międzynarodowej mogą wynieść nawet 60 tys. złotych. Tak było w przypadku jednego z mieszkańców Krakowa, który zmarł na malarię w Sierra Leone i nie miał ubezpieczenia podróżnego.

Czym jest Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

To dokument, który jest zbiorem wszystkich zasad odnoszących się do organizacji legalnego pochówku na terenie kraju oraz transportowania zwłok i szczątków ludzkich w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Czy każdy zakład pogrzebowy zajmuje się międzynarodowym transportem zwłok?

Nie wszystkie firmy funeralne w Polsce zajmują się przewozem ciał i szczątków ludzkich z zagranicy. Aby skorzystać z takich usług, musisz skontaktować się z rzetelnym zakładem pogrzebowym w Warszawie i poprosić o pomoc w organizacji przewozu.

Czy mogę samodzielnie zorganizować transport zwłok z zagranicy?

Można to zrobić, aczkolwiek działania na własną rękę będą nieopłacalne, a często można napotkać też wiele przeciwności, które spowodują, że przewóz nie dojdzie do skutku. Aby mieć pewność, że ciało zmarłego dotrze na miejsce pochówku - lepiej postawić na kompleksowe usługi funeralne związane z transportem zwłok.

Popularne artykuły

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transport zwłok z zagranicy

W dzisiejszych czasach transport zmarłych realizowany przez zakłady funeralne odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale także na arenie międzynarodowej. To popularny rodzaj usługi, z której można skorzystać w przypadku chęci sprowadzenia zwłok z innego kraju do Polski. Obecnie nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi sprawują konkretne podmioty, a w szczególności Państwowy Powiatowy lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania

+48 22 880 06 41

Najnowsze artykuły

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Po śmierci bliskich osób rodzina zmarłego jest zobowiązana do przygotowania ceremonii pogrzebowej oraz przygotowania miejsca złożenia ciała lub prochów do grobu. Choć organizacją pogrzebu może zająć się profesjonalna firma funeralna, to jednak jakość świadczonych usług nie zawsze jest zadowalająca. Chcesz dowiedzieć się, jak wybrać zakład pogrzebowy, który w 100% spełni Twoje oczekiwania? W tym artykule […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Rocznica śmierci bliskiej osoby

Obchodzenie rocznicy śmierci bliskich osób w Polsce obchodzi się najczęściej rok do roku. Osoby, które są jeszcze pogrążone w żałobie, przeżywają ten dzień w szczególny sposób. To dość emocjonalne wydarzenie, gdyż niektóre wspomnienia związane z pochówkiem towarzyszą nam nawet przez kilka lat. Bardzo ważne jest to, aby wypełnić pustkę po zmarłej osobie, rozmawiać z bliskimi […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Akt zgonu - co to takiego?

To dokument urzędowy, który jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Jego sporządzenie jest niezbędne do tego, aby rozpocząć procedury związane z organizacją pochówku przez zakład pogrzebowy w Warszawie lub innych miejscowościach w Polsce. Oficjalna dokumentacja dotycząca zgonu wybranej osoby potwierdza jej śmierć i stanowi część ksiąg stanu cywilnego. Warto dodać, że rodzina zmarłej osoby lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Jak należy składać kondolencje?

W Polsce przyjęła się tradycja, że składanie kondolencji ma miejsce bezpośrednio po zakończeniu ceremonii pogrzebowej lub tuż po ogłoszeniu informacji z powodu straty bliskiej osoby. Rodzina zmarłego ma pełne prawo do tego, aby poprosić osoby uczestniczące w pochówku o rezygnację ze składania kondolencji i pocieszania członków rodziny. Często zdarza się, że żal po śmierci zmarłej […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU
Przejdź do bloga
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA. Jesteśmy małą, rodzinna firmą która od 1990 roku świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe w atrakcyjnej cenie.

Organizujemy pogrzeby, które mogą być w całości pokryte zasiłkiem pogrzebowym ZUS.
Polityka prywatności
KONTAKT Z NAMI
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA
Mokotów ul. Domaniewska 17/19A
02-672 Warszawa
TEL 24H: +48 22 880 06 41
2023 Rikona sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone
PROJEKT I MARKETING: