Autor artykułu

Akt zgonu - co to takiego?

Podsumowanie

Śmierć bliskich osób nakłada szereg obowiązków do dopełnienia, które leżą po stronie najbliższej rodziny zmarłego. Podstawą do załatwienia jakichkolwiek spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym lub organizacją pogrzebu jest posiadanie aktu zgonu. Taki dokument można utrzymać od urzędu stanu cywilnego na podstawie karty zgonu wydanej przez lekarza w placówce medycznej.

To dokument urzędowy, który jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Jego sporządzenie jest niezbędne do tego, aby rozpocząć procedury związane z organizacją pochówku przez zakład pogrzebowy w Warszawie lub innych miejscowościach w Polsce. Oficjalna dokumentacja dotycząca zgonu wybranej osoby potwierdza jej śmierć i stanowi część ksiąg stanu cywilnego.

Warto dodać, że rodzina zmarłej osoby lub upoważnione osoby mogą otrzymać od ręki wyłącznie skrócony odpis aktu zgonu. Ten zostanie sporządzony przez urzędnika, który ma wgląd w kartę zgonu przygotowaną przez placówkę medyczną lub lekarza. Kto przygotowuje kartę zgonu, która jest podstawą do wydania aktu o śmierci? Wyróżniamy trzy sytuacje, kiedy konkretne osoby wydają kartę zgonu:

 • zgon w domu - wtedy kartę zgonu przygotowuje lekarz, który zostanie wezwany na miejsce,
 • zgon w szpitalu - karta zgonu jest wtedy wydawana przez szpital, gdzie zmarł pacjent,
 • zgon w przypadku niestandardowych okoliczności - kartę zgonu wystawia zakład medycyny sądowej.

Jeśli chodzi o rejestrację zgonu w urzędzie - tym zajmuje się pracownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu lub znalezienia zwłok danej osoby. Dokładne informacje i przepisy związane ze sporządzeniem aktu zgonu można znaleźć w Ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

Sporządzenie aktu zgonu - kto może uzyskać ten dokument?

W sytuacji, kiedy doszło do śmierci bliskiej osoby o odpis zupełny aktu zgonu, może ubiegać się przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego oraz podmioty prawnie uprawnione do pozyskania takiej dokumentacji. Zaliczamy do nich:

 • małżonek,
 • zstępni i wstępni krewni,
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciele ustawowi lub prawni opiekunowie,
 • osoby, które wykazują interesy prawne w uzyskaniu odpisu,
 • sąd i prokuratura,
 • organizacje społeczne,
 • instytucje administracji publicznej.

Warto dodać, że wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego może też złożyć pełnomocnik, który ma urzędowe upoważnienie wydane na piśmie.

Po uzyskaniu aktu zgonu można uruchomić procedurę ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, który można w 100% przeznaczyć na pokrycie kosztów poniesionych na organizację pochówku zmarłej osoby.

Wydanie odpisu aktu zgonu - jak załatwić sprawę?

Ubieganie się o odpis aktu gonu z Urzędu Stanu Cywilnego jest możliwe na trzy sposoby: osobiście w urzędzie, listownie oraz przez internet. Najszybsza opcja to oczywiście złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją online. W ten sposób można szybko uzyskać niezbędne dokumenty, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Warto mieć na uwadze, że urząd wydaje różnego rodzaju odpisy związane ze zgonem konkretnej osoby. Wyróżniamy takie, jak:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu zgonu - wielojęzyczny,
 • odpis zupełny aktu zgonu lub zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

W akcie skróconym znajdują się informacje o aktualnej treści aktu wraz z uwzględnieniem zmian, które dokonano w dokumentacji w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o odpis zupełny - ten dokument ma znacznie więcej informacji i jest powtórzeniem treści aktu stanu cywilnego wraz z treścią wprowadzanych zmian.

Dokument od urzędu można otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej. W przypadku dokumentów cyfrowych te są podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co potwierdza autentyczność wydanego odpisu. Dokument elektroniczny pobierzesz ze swojej skrzynki ePUAP.

Jakie dokumenty są niezbędne do przygotowania aktu zgonu?

Do przygotowania aktu zgonu i wydania odpisy potrzebne jest nie tylko uzupełnienie stosownego formularza, ale także należy zgłosić do urzędu kilka niezbędnych dokumentów. Dane, które potrzebujesz do wydania odpisu aktu zgonu to:

 • dane osoby, która zmarła: imię, nazwisko, data urodzenia, data i miejsce zgonu,
 • wskazanie urzędu, który przygotował oryginalny akt zgonu,
 • oznaczenie (numer) oryginalnego aktu).

Podając jak najwięcej informacji, można nieco przyśpieszyć czas realizacji zlecenia przez urzędnika. Ubiegając się o odpis skrócony lub zupełny aktu zgonu potrzebujesz dokumentów potwierdzających Twój interes prawny w wydaniu takiego dokumentu, a także pełnomocnictwa, jeśli działasz w imieniu innych osób. W przypadku płatności internetowych do wniosku trzeba dołączyć też potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Ile kosztuje akt zgonu?

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego związanego ze zgonem konkretnej osoby to wydatek:

 • 22 złote za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
 • 33 złote za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej, która ubiega się o wydanie dokumentu, potrzebne jest uiszczenie dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Płatności za wydanie aktu zgonu, można dokonać przez internet (w tym przypadku koszty operatora płatności to dodatkowe 59 groszy).

Ile trzeba czekać na wydanie dokumentu przez Urząd Stanu Cywilnego?

Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu to 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym został złożony wniosek. Trzeba jednak mieć na uwadze, że taki czas oczekiwania obowiązuje w przypadku złożenia dokumentów w placówce USC, gdzie jest dostępny akt w formie papierowej. W przeciwnym razie czas oczekiwania na dokument może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

Kierownik USC może też odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego odnośnie do zgonu, jeśli wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania takiej dokumentacji. Wtedy wydawana jest decyzja administracyjna, od której można się odwołać w terminie 14 dni. Wniosek z odwołaniem oraz wymaganą dokumentacją trzeba złożyć do Wojewody, który sprawuje władzę nad danym Urzędem Stanu Cywilnego.

Czy odpis aktu zgonu w wersji elektronicznej można wydrukować?

Odpis aktu zgonu wydanego przez USC w wersji elektronicznej można wydrukować, ale wtedy traci moc prawną. Wynika to z tego względu, że dokumenty w wersji XML lub PDF są podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, a wydruk takiego pisma nie ma mocy prawnej, a więc odbiorca nie uzna go w tej formie.

Popularne artykuły

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transport zwłok z zagranicy

W dzisiejszych czasach transport zmarłych realizowany przez zakłady funeralne odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale także na arenie międzynarodowej. To popularny rodzaj usługi, z której można skorzystać w przypadku chęci sprowadzenia zwłok z innego kraju do Polski. Obecnie nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi sprawują konkretne podmioty, a w szczególności Państwowy Powiatowy lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania

+48 22 880 06 41

Najnowsze artykuły

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Po śmierci bliskich osób rodzina zmarłego jest zobowiązana do przygotowania ceremonii pogrzebowej oraz przygotowania miejsca złożenia ciała lub prochów do grobu. Choć organizacją pogrzebu może zająć się profesjonalna firma funeralna, to jednak jakość świadczonych usług nie zawsze jest zadowalająca. Chcesz dowiedzieć się, jak wybrać zakład pogrzebowy, który w 100% spełni Twoje oczekiwania? W tym artykule […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transport zwłok z zagranicy

W dzisiejszych czasach transport zmarłych realizowany przez zakłady funeralne odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale także na arenie międzynarodowej. To popularny rodzaj usługi, z której można skorzystać w przypadku chęci sprowadzenia zwłok z innego kraju do Polski. Obecnie nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi sprawują konkretne podmioty, a w szczególności Państwowy Powiatowy lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Rocznica śmierci bliskiej osoby

Obchodzenie rocznicy śmierci bliskich osób w Polsce obchodzi się najczęściej rok do roku. Osoby, które są jeszcze pogrążone w żałobie, przeżywają ten dzień w szczególny sposób. To dość emocjonalne wydarzenie, gdyż niektóre wspomnienia związane z pochówkiem towarzyszą nam nawet przez kilka lat. Bardzo ważne jest to, aby wypełnić pustkę po zmarłej osobie, rozmawiać z bliskimi […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Jak należy składać kondolencje?

W Polsce przyjęła się tradycja, że składanie kondolencji ma miejsce bezpośrednio po zakończeniu ceremonii pogrzebowej lub tuż po ogłoszeniu informacji z powodu straty bliskiej osoby. Rodzina zmarłego ma pełne prawo do tego, aby poprosić osoby uczestniczące w pochówku o rezygnację ze składania kondolencji i pocieszania członków rodziny. Często zdarza się, że żal po śmierci zmarłej […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU
Przejdź do bloga
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA. Jesteśmy małą, rodzinna firmą która od 1990 roku świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe w atrakcyjnej cenie.

Organizujemy pogrzeby, które mogą być w całości pokryte zasiłkiem pogrzebowym ZUS.
Polityka prywatności
KONTAKT Z NAMI
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA
Mokotów ul. Domaniewska 17/19A
02-672 Warszawa
TEL 24H: +48 22 880 06 41
2023 Rikona sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone
PROJEKT I MARKETING: