Autor artykułu

Zasiłek pogrzebowy Warszawa

Podsumowanie

W razie śmierci najbliższego członka rodziny mogą Państwo ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Koszty pogrzebu z roku na rok są coraz wyższe, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób skorzystać z pomocy od państwa i w jakiej wysokości świadczenie pogrzebowe jest dostępne dla wszystkich uprawionych beneficjentów. Na tę chwilę wysokość zasiłku pogrzebowego to nawet 4000 złotych!

Po śmierci bliskiej osoby należy bezzwłocznie dopełnić kilku formalności związanych ze zgłoszeniem tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po wydaniu karty zgonu oraz zabezpieczeniu dowodu tożsamości zmarłego, wystarczy udać się do USC celem uzyskania aktu zgonu. Ten dokument jest niezbędny, aby móc legalnie zorganizować pochówek. W celu zminimalizowania stresu związanego z organizacją ostatniego pożegnania mogą Państwo skorzystać z pomocy renomowanego zakładu pogrzebowego w Warszawie.

Procedura ubiegania się o wypłatę należnego zasiłku pogrzebowego po śmierci najbliższych osób jest dość prosta. Wystarczy, że spełniają Państwo podstawowe warunki przyznania świadczenia. Więcej informacji na temat wymogów odnośnie do zasiłku pogrzebowego w Warszawie i innych miastach w Polsce można znaleźć na stronie rządowej dotyczącej uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Czym jest zasiłek pogrzebowy? Warszawa to jedno z wielu miast, gdzie wniosek o wypłatę świadczenia można wygodnie złożyć w wybranej jednostce ZUS, pocztą tradycyjną lub przez internet poprzez Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS. O dodatkowe środki w ramach pomocy w organizacji pogrzebu może zostać wypłacony każdemu, kto pokrył koszt organizacji pochówku zlecony np. do zakładu pogrzebowego Warszawa. Cennik poszczególnych usług pogrzebowych często może być nieco wyższy, aniżeli kwota wypłacanego świadczenia. Mimo to warto wiedzieć, kiedy zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom zajmującym się sprawami pochówku.

 • osoba zmarła była członkiem rodziny i jednocześnie była objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierała emeryturę lub rentę,
 • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę lub spełniał warunki, aby otrzymywać świadczenia emerytalne,
 • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał świadczenie chorobowe lub rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Uwaga! O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się każdy, kto zapłacił ze swoich środków za pogrzeb. W sytuacji, kiedy kilka osób zajmuje się organizacją ceremonii - kwotę zasiłku można podzielić na równe części pomiędzy wszystkich beneficjentów. Osoby, które są uprawione do zasiłku pogrzebowego w ramach poniesionych kosztów pogrzebu to: rodzina zmarłego, osoba lub instytucja organizująca pochówek (gmina, dom pomocy społecznej, powiat, osoba prawna kościoła, a także związki zawodowe).

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy po osobie zmarłej?

Wyróżniamy dwie sytuacje, w których konieczne jest zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy. W przypadku członków najbliższej rodziny oraz osób niespokrewnionych, które zapłaciły za pogrzeb, konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o wypłatę zasiłku na formularzu Z-12,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku dzieci, które urodziły się martwe) z adnotacją urzędnika o tym fakcie,
 • dokument potwierdzający pokrycie kosztów poniesionych w ramach organizacji ceremonii pogrzebowej oraz pochówku,
 • zaświadczenie płatnika składek (od pracodawcy), że zmarły lub osoba uprawiona do zasiłku podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłą osobą,
 • aktualny dokument tożsamości,
 • pełnomocnictwo - konieczne tylko w sytuacji, kiedy osoba trzecia składa wniosek w Państwa imieniu.

Procedura ubiegania się o pobranie zasiłku przez instytucje, które zapłaciły za pogrzeb, jest bardzo podobna. W tym przypadku środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wypłacane po złożeniu praktycznie identycznych dokumentów, choć nie będzie koniecznie potwierdzenie odnośnie do informacji o płatniku składek i aktywnym ubezpieczeniu emerytalnym i rentownym.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy - krok po kroku

Kiedy zbiorą już Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, można bez problemu złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, aby dochować prawnie określonych terminów, a mianowicie:

 • do 12 miesięcy od dnia śmierci,
 • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, ale tylko w sytuacji, kiedy pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

Uwaga! Czy prawo do pobierania zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy? Tak, o ile nie pojawiły się istotne przesłanki, które mówiłyby o opóźnieniu spowodowanym, np. zaginięciem ciała zmarłego.

W razie opóźnienia w złożeniu niezbędnej dokumentacji należy też przygotować dodatkowe dokumenty potwierdzające powód spóźnienia, jak np. zaświadczenie od policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy wyjaśniający przyczyny opóźnienia w złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Po uzupełnieniu odpowiedniego wniosku i skompletowaniu oryginałów rachunków i innych dokumentów, należy złożyć je w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę i rentę zmarłemu lub innej jednostce zgodnie z adresem osoby uprawionej do przyznania zasiłku. Obecnie mogą też Państwo składać dokumentację wraz z formularzem Z-12 przez internet na platformie PUE ZUS. 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w Warszawie 2023?

Według aktualnych informacji zasiłek pogrzebowy z ZUS w 2023 roku jest wypłacany w kwocie 4000 złotych. Według urzędu taka kwota powinna być wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych z pochówkiem. Realia jednak wskazują, że tak mocne ograniczenie wydatków związanych z pogrzebem bywa wręcz niemożliwe. Warto skontaktować się jednak z renomowanym zakładem pogrzebowym w Warszawie, którego usługi są dopasowywane do indywidualnych potrzeb rodzin zmarłej osoby, dzięki czemu można mocno ograniczyć koszty. 

Warto jednak wyróżnić dwie sytuacje, w których przyznawany jest zasiłek pogrzebowy z ZUS w Warszawie lub w innych miastach. Kwota równa 4000 złotych, jest wypłacana rodzinie zmarłego, niezależnie od tego, jakie będą ostateczne koszty usług pogrzebowych - Warszawa.

Osoby zajmujące się organizacją pochówku i będące spoza rodziny zmarłego, mogą otrzymać świadczenie o równowartości kwoty przeznaczonej na pogrzeb, aczkolwiek nie więcej niż 4000 złotych.

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy? ZUS czy KRUS?

Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacany jest wtedy, kiedy osoba zmarła otrzymywała świadczenia w emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, ZUS na wypłatę świadczenia pogrzebowego ma 30 dni od czasu przyjęcia dokumentów, pod warunkiem że te były kompletne.

KRUS dotyczy rolników i osób, które były zarejestrowane w tym urzędzie. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy - Warszawa od KRUS, należy złożyć wniosek na druku SR-26 i podać dane wnioskodawcy, które uprawniają do tytułu pobierania świadczenia. 

Warto mieć na uwadze, że zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi, jeśli konkretne osoby lub instytucje są w stanie dostarczyć oryginały rachunków poniesionych kosztów w ramach organizacji pochówku. Wtedy kwota wypłacane świadczenia jest dzielona konkretne podmioty, proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Wysokość zasiłku a koszt organizacji pogrzebu Warszawa

Biorąc pod uwagę koszty pogrzebu w Warszawie organizowanego przez zakład funeralny, warto zaznaczyć, że są to wydatki na poziomie nawet do kilkunastu tysięcy złotych - zależnie od preferencji i potrzeb rodziny zmarłej osoby. Pobierając zasiłek pogrzebowy, można realnie obniżyć koszty pogrzebu, a w niektórych przypadkach pokryć nawet 100% poniesionych kosztów.

Wystarczy skontaktować się z renomowanym zakładem pogrzebowym w Warszawie, ustalić zakres świadczonych usług oraz zapoznać się z cennikiem. Osoby i instytucje, które mają prawo do pobierania zasiłku pogrzebowego, najczęściej nie muszą martwić się o domowy budżet z racji kosztów generowanych przez przygotowanie pochówku.

Popularne artykuły

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Zakład pogrzebowy Warszawa - cennik

Usługi pogrzebowe Kalla na terenie Warszawy to przede wszystkim pomoc w rzetelnym zorganizowaniu pochówku, niezależnie od sytuacji. Oprawa muzyczna, kwiaty, a nawet transport zwłok to tylko niektóre z usług, jakie proponuje nasz zakład pogrzebowy Warszawa. Cennik usług funeralnych przedstawiamy w poniższej tabeli. Usługa Cena transport zwłok do chłodni 500 złotych przygotowanie ciała do pogrzebu: ubieranie, […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania

+48 22 880 06 41

Najnowsze artykuły

Transmisja online z pogrzebu

Dla starszych osób wprowadzanie nowinek technologicznych w trakcie organizacji pogrzebów wydaje się niepotrzebne. Niemniej jednak wiele rodzin w dzisiejszych czasach żyje z dala od siebie i nie ma możliwości szybkiego przyjazdu w celu uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej. W takich sytuacjach transmisja online z pogrzebu może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega streaming […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Po śmierci bliskich osób rodzina zmarłego jest zobowiązana do przygotowania ceremonii pogrzebowej oraz przygotowania miejsca złożenia ciała lub prochów do grobu. Choć organizacją pogrzebu może zająć się profesjonalna firma funeralna, to jednak jakość świadczonych usług nie zawsze jest zadowalająca. Chcesz dowiedzieć się, jak wybrać zakład pogrzebowy, który w 100% spełni Twoje oczekiwania? W tym artykule […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Miejsce pochówku - gdzie może znaleźć się grób?

Prawo obowiązujące w Polsce pozwala na chowanie zmarłych osób do standardowych grobowców wykopanych na terenie cmentarzy. Warto jednak dodać, że obowiązujące przepisy nie wykluczają innych opcji, np. kremacji lub zatopienia w morzu. Jedną z alternatyw jest także przekazanie swojego ciała lub ciała swoich bliskich na cele naukowe. Dzięki temu młodzi lekarze mogą uczyć się na […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Transport zwłok z zagranicy

W dzisiejszych czasach transport zmarłych realizowany przez zakłady funeralne odbywa się nie tylko na terenie kraju, ale także na arenie międzynarodowej. To popularny rodzaj usługi, z której można skorzystać w przypadku chęci sprowadzenia zwłok z innego kraju do Polski. Obecnie nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi sprawują konkretne podmioty, a w szczególności Państwowy Powiatowy lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Rocznica śmierci bliskiej osoby

Obchodzenie rocznicy śmierci bliskich osób w Polsce obchodzi się najczęściej rok do roku. Osoby, które są jeszcze pogrążone w żałobie, przeżywają ten dzień w szczególny sposób. To dość emocjonalne wydarzenie, gdyż niektóre wspomnienia związane z pochówkiem towarzyszą nam nawet przez kilka lat. Bardzo ważne jest to, aby wypełnić pustkę po zmarłej osobie, rozmawiać z bliskimi […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Akt zgonu - co to takiego?

To dokument urzędowy, który jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Jego sporządzenie jest niezbędne do tego, aby rozpocząć procedury związane z organizacją pochówku przez zakład pogrzebowy w Warszawie lub innych miejscowościach w Polsce. Oficjalna dokumentacja dotycząca zgonu wybranej osoby potwierdza jej śmierć i stanowi część ksiąg stanu cywilnego. Warto dodać, że rodzina zmarłej osoby lub […]
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU
Przejdź do bloga
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA. Jesteśmy małą, rodzinna firmą która od 1990 roku świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe w atrakcyjnej cenie.

Organizujemy pogrzeby, które mogą być w całości pokryte zasiłkiem pogrzebowym ZUS.
Polityka prywatności
KONTAKT Z NAMI
Zakład pogrzebowy Warszawa KALLA
Mokotów ul. Domaniewska 17/19A
02-672 Warszawa
TEL 24H: +48 22 880 06 41
2023 Rikona sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone
PROJEKT I MARKETING: